Privacy policy

Privacy-statement

Feetures.nl is een handelsmerk van IMMAYA Sports B.V.

IMMAYA Sports B.V. heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van IMMAYA Sports B.V. met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.feeturesrunning.nl

Alle gegevens die door IMMAYA Sports B.V. worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan IMMAYA Sports B.V. geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door IMMAYA Sports B.V. is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).
Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de IMMAYA Sports B.V. behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt IMMAYA Sports B.V. informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

IMMAYA Sports B.V. gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
IMMAYA Sports B.V. zal naar aanleiding van eenn verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.